Odstoupení od kupní smlouvy

Možnost odstoupení do 14 dnů „bez důvodu“ se nevztahuje na:

a) poskytování služeb od okamžiku jejich splnění a dal-li spotřebitel výslovný souhlas ke splnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poskytovatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v případě úplného poskytnutí služby pozbude právo na odstoupení od smlouvy.
(zdroj: dTest https://www.dtest.cz/nejcastejsi-problemy/jake-jsou-vyjimky-pro-odstoupeni-od-smlouvy-uzavrene-pres-internet/44)

Odstoupit od kupní smlouvy při zprostředkování nákupu (služeb) z Číny můžete do okamžiku odeslání zboží Čínským prodejcem. Jelikož v okamžiku odeslání zboží je služba zprostředkování splněna, není možné již od kupní smlouvy ve lhůtě 14ti dní odstoupit.

Plné znění obchodních podmínek naleznete zde: Obchodní podmínky